Usługi rozwoju we wszystkich modułach SAP. Raporty, dialog applications, SAPScript, SmartForms i wydruki AdobeForms, User-Exits, BAPI, Badi, iDOC, interfejsy, cykle pracy, narzędzia migracji danych i EDI, portal solutions, Web Services i rozwiązania z zakresu BW. Integracja systemów SAP z urządzeniami i systemami zewnętrznymi, optymalizacja systemów i systemy informacji geograficznej.