19 kwietnia 2022

CAD Engineer – Seats & Foams

Place of work: remote

 

What will you do:

 • Develop product, design and create conceptual solutions in CATIA V5/V6 and/or Siemens NX for in accordance with modern standards,
 • You will share responsibility for the developed product from the technological and technical side,
 • Develop your own technical solutions.

You are the person we are looking for if:

 • You have minimum 4 years of experience in automotive interior/exterior product specifics in terms of product development and design principles,
 • You are professionally experienced in the area of design and development of automotive seats (foams),
 • Your knowledge of CATIA V5 software is based on professional experience (solid and surface modelling),
 • You have communication skills, act independently and think anatically,
 • You are creative, accurate and independent,
 • You know English (if you understood what you read above, you are probably good enough :)) and/or German.

We offer:

 • Working directly with our clients and cooperating with our experienced engineering staff.
 • International cooperation with engineers from around the world.
 • Expanding experience in international automotive projects and more.
 • Flexible forms of employment.

 

Send us your resume to: rekrutacja@key-ces.com

Please include the following clause in your resume:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Key Solutions Polska na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:

Administratorem moich danych osobowych jest Key Solutions Polska z siedzibą we Wrocławiu (53-012), Wyścigowa 56E;

Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: rekrutacja@key-ces.com w tytule podając „wycofanie zgody” Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez 2 lata, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą”