3 lutego 2022

Design Engineer – closures, BiW

Place of work: remote

 

What will you do:

 • Product development, design and creation of conceptual solutions in CATIA V5 for Closures or Body in White.
 • You will be jointly responsible for the product being developed from the technological and technical side.
 • Development of own technical solutions.

You are the person we are looking for if:

 • You have min. 4 years of experience in CAD projects of car closure systems or Body in White components for automotive, bus, railway or aviation industry. If you have not yet worked strictly in the automotive industry – no problem, with us you will catch up quickly!
 • You have a proven experience in aluminum joining methods.
 • You use in practice the construction assumptions and a dedicated methodology for virtual product development.
 • You can assess potential problems and the feasibility of components.
 • You can work independently and have the ability to teach others.
 • You have expert knowledge of CATIA V5 (including the surface module).
 • You are communicative, you go out with your own initiative and pursue a specific goal.
 • You can communicate freely in English (both spoken and written).

We offer:

 • Working directly with our clients and cooperating with our experienced engineering staff.
 • International cooperation with engineers from around the world.
 • Expanding experience in international automotive projects and more.
 • Flexible forms of employment.

 

Send us your resume to: rekrutacja@key-ces.com

Please include the following clause in your resume:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Key Solutions Polska na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:

Administratorem moich danych osobowych jest Key Solutions Polska z siedzibą we Wrocławiu (53-012), Wyścigowa 56E;

Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: rekrutacja@key-ces.com w tytule podając „wycofanie zgody” Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez 2 lata, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą”