10 kwietnia 2020

Lead Test Engineer

Place of work: Proximity of Gothenburg (Sweden)

What will you do:

 • Create test cases from already stated requirement,
 • Carry out test according to VAP test plan,
 • Run tests in both rigs and vehicles,
 • Gather all results in System Weaver,
 • Write test reports after finish test cases.

You are the person we are looking for if:

 • Minimun 5 years of relevant experience within test and validation of automotive electrical systems,
 • Good knowledge in body electronics/HV automotive electrical systems, on an engineer level,
 • Very good knowledge within test methods, test processes and test tools like CANoe and Canalyzer,
 • You can communicate freely in English (both spoken and written).

We offer:

 • Working directly with our clients and cooperating with our experienced engineering staff,
 • International cooperation with engineers from around the world,
 • Expanding experience in international automotive projects and more.

 

Send us your resume to: rekrutacja@key-ces.com

Please include the following clause in your resume:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Key Solutions Polska na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:

Administratorem moich danych osobowych jest Key Solutions Polska z siedzibą we Wrocławiu (53-012), Wyścigowa 56E;

Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: rekrutacja@key-ces.com w tytule podając „wycofanie zgody” Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez 2 lata, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą”.