18 grudnia 2019

Senior Platform Engineer

Place of work: Palo Alto, USA

Responsibilities:

 • Work on the real time applications,
 • Profile and optimize programs written as C++ applications,
 • Configure and compile custom Linux distributions with RT-Preempt kernel,
 • Port C++ applications to QNX,
 • Build and deploy Linux and QNX images on target systems,
 • Debug device drivers, create board support packages (BSP).

Required experience and skills:

 • Very good in C/C++ skills,
 • Experience with RTOS (ie. Linux RT-Preempt, QNX, VxWorks, or eMCOS),
 • Experience with GPU or FPGA,
 • Solid knowledge of Unix kernel,
 • Very good knowledge of the gcc compiler,
 • Good knowledge of x86 and ARM processors,
 • Communicative in business English (both written and spoken),
 • Great communication skills,
 • 3+ years of experience in a similar position in automotive area – nice to have,
 • Knowledge of ISO-26262.

We offer:

 • Participation in international projects,
 • Open, friendly, organized working environment,
 • Flexible form of employment like B2B.

 

Send us your resume to: rekrutacja@key-ces.com

Please include the following clause in your resume:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Key Solutions Polska na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:

Administratorem moich danych osobowych jest Key Solutions Polska z siedzibą we Wrocławiu (53-012), Wyścigowa 56E;

Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: rekrutacja@key-ces.com w tytule podając „wycofanie zgody” Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez 2 lata, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą”.