12 września 2019

Vehicle Electronics Architect

Responsibilities:

 • Drive the specification of the electrical system and components
 • Provide design, specification, and evaluation of E/E architectures and network topologies
 • Facilitate recursive design optimization cycles for optimal resource utilization and cost
 • Document the E/E system requirements and relevant test cases
 • Define low voltage electrical architecture options and final production architecture selection
 • Model/document architecture using industry standard software
 • Drive relevant electrical system analysis in support of detailed systems design and architecture selection and ongoing architecture evolution
 •  Support functional safety engineer(s) to define and verify safety requirements for E/E architecture

Required experience and skills:

 • In-depth knowledge of model-based electric/electronic design methodologies
 •  Excellence in analytical thinking
 •  Working experience on requirements clarification; deriving, defining and writing requirements on vehicle system and components level
 •  Experience defining and implementing vehicle electronic architecture
 •  Deep understanding of automotive bus and communication technologies
 •  Experience analyzing/evaluating architecture performance
 •  General understanding of functional safety impacts on E/E architecture
 • Extensive experience in designing complex electronic systems (e.g. automotive, robotics)
 • Electric vehicle architecture development and production delivery
 • Experience with Vector PREEVision and Jama
 • Experience working efficiently with Tier 1 and internal teams to streamline and enforce architectural requirements
 • Thorough understanding of safety and security implications of the E/E architecture and related architectural mitigation strategies
 • Experience with functional safety impacts on autonomous driving systems/architecture

Advantageous experience and skills:

 • Bachelor of Science degree in electrical engineering, computer engineering or similar.  Masters of Science preferred
 • Good team collaboration and interpersonal skills

We offer:

 • B2B contract and long-term cooperation on subsequent projects in the USA at our office in California
 • You will create interesting products – cutting-edge automotive market-related technologies
 • Great working atmosphere in an international team of excellent specialists
 • The culture of open communication and exchange of experience, access to the latest technology and our know-how

 

Send us your resume to: rekrutacja@key-ces.com

Please include the following clause in your resume:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Key Solutions Polska na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:

Administratorem moich danych osobowych jest Key Solutions Polska z siedzibą we Wrocławiu (53-012), Wyścigowa 56E;

Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: rekrutacja@key-ces.com w tytule podając „wycofanie zgody” Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez 2 lata, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą”