shape-left

CATIA

CATIA – wiodące na świecie, najbardziej rozbudowane i wszechstronne rozwiązanie wspomagające rozwój produktu. Aplikacje CATIA odpowiadają kompleksowo na zapotrzebowanie branż i inżynierów, co rewolucjonizuje sposób w jaki organizacje opracowują, rozwijają i realizują nowe produkty. Innowacyjne podejście do projektowania zapewnia przewagę nad konkurencją.
CATIA – wspierana przez platformę 3DEXPERIENCE Dassault Systèmes – oferuje:

 • Potężne środowisko projektowe umożliwiające współbieżne projektowanie, w czasie rzeczywistym i współpracę między wszystkimi inżynierami, również mobilnie.
 • Instynktowna platforma 3DEXPERIENCE, zarówno dla doświadczonych jak i okazjonalnych użytkowników. Światowej klasy modelowanie 3D wsparte ogromnymi możliwościami symulacyjnymi optymalizują efektywność każdego użytkownika.
 • Integracyjna platforma rozwoju produktu, którą można łatwo zintegrować z istniejącymi procesami i narzędziami. Dzięki temu wiele dyscyplin może wykorzystywać zaawansowane i zintegrowane aplikacje specjalistyczne na wszystkich etapach procesu tworzenia produktu.

Zobacz nowoczesne projektowanie:

 

3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE – zapewnia maksymalną elastyczność i optymalizację. Jest to platforma biznesowa, dostarczająca rozwiązania programowe dla każdego działu w firmie – od marketingu, poprzez sprzedaż, po inżynierię – które pomagają w tworzeniu zróżnicowanych wrażeń konsumenckich. 3DEXPERIENCE ułatwia tworzenie projektów 3D, analiz, symulacji i intelligence software’u w ramach interaktywnego środowiska. Przyjazny i łatwy w użyciu interfejs umożliwia nowym użytkownikom szybką adaptację w środowisku pracy. 3DEXPERIENCE może być udostępniany klientom, by mogli oni na bieżąco dokonywać zmian.

ENOVIA

ENOVIA – wspomagana przez platformę 3DEXPERIENCE, pozwala na stworzenie własnej definicji sukcesu. Dzięki szerokiej gamie aplikacji technicznych i biznesowych, ENOVIA umożliwia zrównoważony rozwój. Platforma pozwala zarządzać każdym procesem w przedsiębiorstwie – od decyzji o stworzeniu nowego komponentu, poprzez jego zaprojektowanie, aż po dostarczenie gotowego rozwiązania. Każdy użytkownik posiada ściśle określony zakres odpowiedzialności oraz wpływ na kształt finalnego produktu, dzięki czemu może sprawniej ustalać priorytety, koncentrując się na najważniejszych zadaniach i usprawnieniach w wyznaczonym obszarze.

DELMIA

DELMIA – zwiększa wydajność produkcyjną, obniża koszty i optymalizuje procesy zachodzące w łańcuchu dostaw. DELMIA, wspomagana przez 3DEXPERIENCE, pozwala na stworzenie wirtualnego środowiska produkcyjnego, co daje możliwość dokładnego zaplanowania cyklu wytwarzania produktu, a także jego wizualizacji i symulacji. Narzędzie pomaga znaleźć harmonię pomiędzy projektem, produkcją, dystrybucją, ludźmi i procesami. DELMIA umożliwia projektowanie i testy w symulowanym środowisku produkcyjnym. Po ich zakończeniu użytkownik może efektywnie planować, produkować i zarządzać wszystkimi zasobami od personelu, przez produkcję, po dostawę do klienta.

SIMULIA

SIMULIA – dostarcza realistyczne aplikacje symulacyjne, które umożliwiają użytkownikom poznanie rzeczywistych zachowań opracowywanego produktu. Aplikacje SIMULIA przyspieszają proces oceny wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa materiałów i produktów przed przystąpieniem do fizycznych prototypów. Pomaga to w znacznym stopniu zredukować czas oraz koszty wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Q-CHECKER

Q-CHECKER – system zarządzania jakością produktów (Product Data Quality – PDQ). Q-Checker jest wiodącym na świecie systemem zapewniania jakości w wirtualnym rozwoju produktu. Wprowadzenie Q-Checker na wczesnym etapie projektowania wspiera i usprawnia x-engineering oraz ponowne wykorzystanie modelu. Q-Monitor umożliwia ewaluację statystyczną mającą na celu utrzymanie ciągłości w procesie ulepszania PDQ.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania:

 • Naprawa geometrii stanowi znaczny koszt projektu. Poprawki, które nie zostały wykonane na początku często są komplikowane, gdy użytkownicy aplikacji niższego szczebla używają różnych metod, aby “naprawić” oryginalny model. Dzięki Q-Checker, krytyczne defekty mogą zostać zidentyfikowane i naprawione, zanim wadliwe funkcje spowodują dodatkowe problemy geometryczne.
 • Krzywa uczenia się może być czasami stroma i nużąca, szczególnie dla nowych i niepełnoetatowych projektantów, którzy muszą dostosować się do standardów CAD klienta. Q-Checker może pomóc w identyfikacji typowych błędów w procesie projektowania i nieskutecznych praktyk.
 • Defekty są powszechne w modelach, dlatego większość użytkowników woli budowywać własne, zamiast ponownie używać istniejących. Q-Checker może pomóc w minimalizacji kosztów poprzez wspieranie ponownego wykorzystania geometrii.
 • Q-Checker ułatwia pracę w zgodności ze standardami projektowania korporacyjnego i specyfikacjami korzystania z CATIA. Dzięki temu zespoły projektowe i produkcyjne mogą stać się bardziej wydajne, a ich produkt osiągnie wyższą jakość.
 • Producenci OEM współpracujący z Q-Checker mają pewność, że wysyłają swoim dostawcom wysokiej jakości dane. Jednocześnie mogą nalegać, aby ich dostawcy stosowali określony profil kontroli. Dostawcy korzystający z Q-Checker zapewniają swoim klientom i partnerom dostarczanie dokładnych modeli, opartych na konsekwentnym standardzie praktyk modelowania.
 • Użytkownicy CATIA często muszą korzystać z wielu systemów CAD i danych, co może prowadzić do problemów z tłumaczeniem danych. Zwykle wymaga to znacznej przeróbki i przeprojektowania. Q-Checker pomaga w szybkim i skutecznym wykryciu błędów i dostosowaniu standardów.
 • Q-Checker umożliwia użytkownikom kontrolne zapieczętowanie modelu. Zapewnia to większe bezpieczeństwo i pomaga zaoszczędzić czas, ponieważ dane nie muszą być ponownie sprawdzane pod kątem zgodności z określonym profilem.

myPLM

myPLM – myPLM to narzędzie umożliwiające zarządzanie i administrację aplikacjami CAx, w tym: CATIA V5, CATIA V6, Siemens NX, CREO, Solid Works czy Inventor. myPLM przyspiesza korzystanie ze złożonych środowisk CAx i pomaga zarządzać różnymi wersjami, konfiguracjami licencji i dodatkowymi narzędziami.

Wielu użytkowników lub grup użytkowników wymaga specyficznych środowisk CAD – z różnymi wersjami, servicerami, hot fixami i dodatkami. Dzięki uruchomieniu myPLM odpowiednie środowisko to tylko kilka prostych kliknięć. Wybierając klienta lub projekt z ustrukturyzowanego menu, odpowiednie aplikacje mogą zostać uruchomione automatycznie, zapewniając właściwą pracę i przetwarzanie zgodnego środowiska. Drzewo strukturalne zapewnia przyjazny i przejrzysty układ umożliwiający łatwe wybieranie aplikacji.

xCOMPARE

xCOMPARE – znakomite narzędzie, którego celem jest porównywanie plików CATIA, SMG i JT. Weryfikuje, czy model spełnia minimalne wymaganie jakościowe, oraz bada etapy modyfikacji modelu. Pozwala także na sprawdzenie modelu po konwersji między różnymi środowiskami CAx.

W kontekście globalnego rozwoju procesu współpracy narzędzia pomagające inżynierom w obsłudze złożonych danych stają się coraz bardziej istotne. W związku z tym należy odpowiedzieć na wiele różnych pytań: czy moje modele spełniają minimalne wymagania jakościowe i metodologiczne? Co ostatnio zostało dodane lub zmodyfikowane w modelach, na których pracuję? Czy dostawca dokonał zmian w ostatnio wypuszczonej wersji i jakie były to zmiany?

Z xCompare użytkownicy mogą weryfikować interaktywnie lub w trybie wsadowym czy modele – CATParts, CATProducts, CATDrawings i Cgrs – zostały zmienione w porównaniu do innych modeli. Dzięki funkcji porównania xCompare może nie tylko wykryć różnice geometryczne, ale także bezpośrednio przedstawić zmodyfikowane elementy CATIA. Dlatego zmiany dokonane przez dostawcę są łatwo zauważalne dla użytkownika. xCompare jest w pełni zintegrowany z CATIA i jest dostępny dla wszystkich platform V5.

Korzyści z wdrożenia rozwiązania:

 • Oszczędność czasu dzięki porównywaniu modeli. Porównanie modeli można przeprowadzić w trybie CATIA lub w trybie wsadowym, aby uniknąć robienia tego ręcznie. Ręczna weryfikacja wiąże się z ryzykiem ludzkich błędów, ponieważ w złożonych modelach zmiany mogą pozostać niezauważone. xCompare zapewnia wykrycie wszystkich modyfikacji.
 • Spełnienie narzuconych wymagań dotyczących dokumentacji. W przypadku konwersji danych i długoterminowego archiwizowania, wewnętrzne regulacje mogą wymagać, aby wygenerowane lub zarchiwizowane dane modelu były zgodne z oryginalnymi danymi systemu CAD. xCompare V5 / JT i V5 / SMG zapewniają zgodność poprzez weryfikację.
 • Możliwość śledzenia wszystkich zmian konstrukcyjnych modeli CAD. xCompare porównuje informacje geometryczne takie jak rozmiar, powierzchnia i środek ciężkości. W przypadku metadanych program sprawdza na przykład właściwości kolorów, warstwy, typy punktów i linii oraz funkcje z odniesieniami. Poprzez weryfikację struktury modelu, xCompare uwzględnia elementy, atrybuty i parametry.
 • Wszystkie produkty xCompare są w pełni zintegrowane z CATIA. Dzięki temu modele można odczytać bezpośrednio za pomocą interfejsu CATIA CAA bez tłumaczenia modelu. Dane SMG i JT do porównania są również odczytywane za pomocą własnych interfejsów API CAA, lub TechniaTranscat w oparciu o standard ISO 14306: 2012. Porównanie JT / JT jest zintegrowane z przeglądarką TechniaTranscat JT LiteBox3D.
 • Zaletą stosowania programu xCompare jest to, że oryginalne dane są bezpośrednio sprawdzane bez wcześniejszej konwersji do innego formatu danych. W związku z tym zagwarantowana jest pewna i rzetelna weryfikacja.
 • Konwersja modelu może być przeprowadzana interaktywnie w CATIA lub w LiteBox3D. W przypadku integracji procesu może być realizowana w trybie wsadowym.
 • Użytkownik otrzymuje szczegółowy raport XML zawierający wszystkie zmiany, w tym ilustracje graficzne. Ponadto raporty te można dostosować do różnych arkuszy stylów.

CAVA

CAVA – powstał w wyniku wspólnego projektu TechniaTranscat i niemieckich producentów samochodów. Międzynarodowe zasady, normy i standardy są dostarczane podczas całego procesu projektowania – od fazy koncepcji do homologacji. CAVA to oparta na funkcjach technologia asocjacyjna, zintegrowana z CATIA V5 -V6 / 3DEXPERIENCE.

Zadanie przestrzegania międzynarodowych przepisów, norm i standardów dotyczy nie tylko producentów OEM. Obecnie około 70% działalności deweloperskiej spoczywa na dostawcach. Zarówno OEM jak i dostawca skorzystają z funkcjonalności CAVA, która znacznie upraszcza zadania związane z konceptualizacją. Integracja CAVA w funkcyjnej architekturze CATIA znajduje zastosowanie w całym procesie rozwoju produktu, nawet przy międzynarodowej wymianie danych. Produkty CAVA oferują użytkownikowi nowe funkcje CATIA CAVA. Intuicyjne menu odpowiada funkcjonalności obsługi CATIA. Informacje o wymogach standardów wyświetlane się w CATIA i zapisywane na poziomie CATPart. Architektura oparta na funkcjach obejmuje również architekturę asocjacyjną, tj. zmiany we wprowadzaniu danych wymagają aktualizacji danych CAVA. W przypadku wystąpienia niezgodności użytkownik otrzymuje odpowiednią poradę. Typowe międzynarodowe standardy, takie jak ECE, EEC, FMVSS, SAE, zostały uwzględnione w systemie, ale można również łatwo wprowadzić standardy specyficzne dla danej firmy.

CAVA to zestaw produktów:

CAVA OVA (Ogólna architektura pojazdu)

CAVA Vision

CAVA Safety

CAVA Manikin

CAVA Wiper

CAVA Tools

 

Aplikacje dostępne są jako oddzielne produkty lub jako pakiet CAVA All, zawierający wszystkie sześć aplikacji.