Szkolenia CAD i CATIA

Jesteśmy oficjalnym centrum egzaminacyjnym Dassault Systèmes. Posiadamy dwa certyfikowane centra szkoleniowe: we Wrocławiu i w Katowicach. Trenerzy KEY posiadają kwalifikacje poparte wieloma referencjami i certyfikatami. Aktualnie w ofercie producenta znajdują się trzy egzaminy:

  • CATIA Part Design
  • CATIA Assembly Design
  • CATIA Surface Design

Nasze centra wyposażone są w kompletne stanowiska pracy: odpowiedni hardware i licencje. Każdy z uczestników otrzymuje od nas certyfikat po zakończonych szkoleniach.

szkolenia CAD szkolenia CATIA, trener CATIA

 

Pracownicy KEY specjalizują się w prowadzeniu szkoleń z zakresu modułów CATIA na różnym poziomie zaawansowania.

Nasze atuty:

  • Naszym największym atutem jest fakt ciągłego oraz praktycznego korzystania z oprogramowania CATIA. Dzięki temu w trakcie trwania szkoleń uczestnicy otrzymują wiele cennych wskazówek, które mogą wykorzystywać w trakcie codziennej pracy.
  • Szkolenia realizowane są zgodnie z metodyką szkoleniową firmy Dassault Systèmes. Poparte są również dużą ilością ćwiczeń praktycznych – taki sposób prowadzenia kursów pozwala na przygotowanie pracownika do objęcia samodzielnego stanowiska pracy.
  • Oferujemy również doradztwo eksperckie – rozwiązujemy bieżące problemy, udzielamy konsultacji, oferujemy wsparcie.
  • Każdy z naszych trenerów posiada szereg certyfikatów (wystawionych przez producenta systemu CATIA V5 – Dassault Systèmes S.A.) gwarantujących odpowiedni poziom kwalifikacji do prowadzenia szkoleń, oraz świadczenia usług wsparcia technicznego.

Proponujemy trzy główne poziomy naszych szkoleń:

Jest wstępem do pracy z systemem CATIA V5/V6. Na tym tygodniowym szkoleniu użytkownicy zostają zaznajomieni z infrastrukturą systemu, podstawowymi zagadnieniami modelowania bryłowego oraz powierzchniowego. Dodatkowo przedstawione zostają podstawy budowania złożeń, oraz generowanie dokumentacji płaskiej, zarówno z części, jak i całego złożenia. Szkolenie jest przeznaczone dla nowych użytkowników systemu oraz dla osób chcących usystematyzować swoja wiedzę. Szkolenie bazuje na konfiguracji CAT, MD1 lub jego odpowiedniku.

Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających już podstawową wiedzę w zakresie modelowania bryłowo-powierzchniowego. Podczas tego szkolenia trenerzy przedstawiają metodykę budowania modeli hybrydowych (bryłowo-powierzchniowych) wraz z parametryzacją detali, analizami elementów oraz wykonaniem własnego standardu rysunku płaskiego. Dodatkowo zostają przedstawione zagadnienia z zarządzania dużymi złożeniami w systemie CATIA. Szkolenie bazuje na konfiguracji HD2.

3 dni z modelowaniem powierzchniowym – tak można zdefiniować to szkolenie. Przedstawione zostają podstawowe i zaawansowane narzędzia do modelowania powierzchniowego wystepujące w module Generative Shape Design. Omawiana analiza elementów powierzchniowych. Szkolenie jest dedykowane dla użytkowników posiadających doświadczenie z systemem CATIA.

Podczas tego szkolenia zostają przedstawione zasady parametryzacji części i zespołów w systemie CATIA. Rodzaje parametrów, tabele decyzyjne, szablony Power Copy z praktycznymi przykładami zostaną w przystępny sposób wytłumaczone wszystkim uczestnikom szkolenia.

Użytkownicy zostaną zaznajomieni z modułem Sheet Metal Design, oraz metodyką pracy w tym module. Podstawowe parametry blachy, przetłoczenia, gięcie, szyki, widoki rozwinięte blachy oraz automatyczne generowanie dokumentacji – to główne tematy tego szkolenia.

Szkolenie można podzielić na dwie części: nadanie właściwości elektrycznych oraz modelowanie wiązki elektrycznej. Podczas tego zajęć przedstawiane są zagadnienia związane z zastosowaniem izolacji, definiowaniem punktów rozgałęzienia wiązki i analizą połączeń wiązek elektrycznych. Dodatkowo przedstawiona zostanie migracja wiązek z systemu CATIA V4.

Przy imporcie modelu w formatach STEP/IGS wystąpiły problemy ze scaleniem powierzchni? Tracisz czas na łatanie i masz wrażenie, że to się nigdy nie skończy? Zapraszamy więc na szkolenie z modułu Healing Assistant, na którym zostają przedstawione wszystkie narzędzia do diagnostyki oraz naprawy elementów powierzchniowych. Metodyka pracy, najczęstsze błędy oraz praktyczne porady w łataniu elementów powierzchniowych są tematem tego jednodniowego szkolenia.

Jest to szkolenie z modułu DMU Kinematics, podczas którego użytkownikom zostaną przedstawione wszystkie rodzaje więzów kinematycznych, analizy, sensory, animacje oraz generowanie raportów analizy kinematycznej.

Jak ustawi światło? Jaki rodzaj oświetlenia? Czy sceneria ma znaczenie przy wizualizacji? Jakiego materiału użyć, aby zrobić wizualizacje szkła? Co to jest parametr IOR? Jak zdefiniować miękkie cienie? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te pytania, zapraszamy na szkolenie z wizualizacji produktu.
Realizujemy zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte.

Szkolenia dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży.