31 maja 2019

Senior Embedded Software Engineer AUTOSAR

Work place: California

Responsibilities:

 • Design and develop complex platform software (low level and middleware) for powertrain electronic control units, from prototype to production
 • Use your AUTOSAR expertise to define and drive the implementation of the AUTOSAR architecture for electronic controls units
 • Provide guidance for other software engineers on the Platform Software team on the subject of AUTOSAR
 • Be responsible for development of highly reliable and critical electric vehicle components
 • Provide design, development, and debug support for integrating individual functions into the control unit
 • Ensure optimization of platform software through design reviews and code reviews
 • Develop a design and/or product validation test program to ensure robustness of design

Required experience and skills:

 • Proficiency in one of the programming languages C/C++
 • A proven track record of developing and delivering AUTOSAR compliant software for embedded devices or controllers
 • Knowledge of the AUTOSAR stack and familiarity with an AUTOSAR configuration tool
 • Experience in reading schematics and data sheets

We offer:

 • You will create interesting products – cutting-edge automotive market-related technologies
 • Great working atmosphere in an international team of excellent specialists
 • The culture of open communication and exchange of experience, access to the latest technology and our know-how
 • Working conditions that will give you a sense of financial security and will make your dreams come true

 

Send us your resume to: rekrutacja@key-ces.com

Please include the following clause in your resume:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Key Solutions Polska na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:

Administratorem moich danych osobowych jest Key Solutions Polska z siedzibą we Wrocławiu (53-012), Wyścigowa 56E;

Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: rekrutacja@key-ces.com w tytule podając „wycofanie zgody” Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez 2 lata, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą”