31 sierpnia 2019

Dobre wieści!

A nawet bardzo dobre, gdyż z dniem 01.09.2019 do biura przy 3900 Newpark Mall Road, suite 202, Newark CA 94560 wprowadza się nowy członek rodziny KEY – Key Solutions Group USA, Inc. Tym samym nasza marka staje się stałym rezydentem USA! 👆

Nowe biuro jest owocem współpracy z klientem tworzącym nową linię elektrycznych samochodów klasy premium, którego wspieramy w zakresie projektowania wnętrza pojazdu, układów elektrycznych, a także rozwoju oprogramowania pokładowego. Jest to największy z projektów realizowanych przez nas obecnie w Stanach Zjednoczonych.

W związku z powyższym cały czas otwierane są nowe procesy rekrutacyjne. Poszukujemy osób, które chcę i mogą wesprzeć działania nowej spółki.

Jednocześnie serdecznie pozdrawiamy naszych kolegów pracujących u klientów w USA i życzymy powodzenia w dalszym rozwoju!


🇬🇧 Good news!

Great news even because on 01.09.2019 a new tenant, who is also a new member of the KEY family will occupy 3900 Newpark Mall Road, suite 202 in Newark CA 94560. This means that the KEY brand becomes a permanent US resident!

The new office is a direct result of our cooperation with a client who is developing a new brand of premium electric cars. We provide support in interior and electrical design, but also in the development of on-board software. This is the biggest project that we carry out in the United States.

We are also happy to inform that we are opening new recruitments. We are looking for people who can and want to support the activities of the new company.

At the same time we send warm regards to our colleagues that are working for our clients in the USA and wish them best of luck in their endeavours!