6 kwietnia 2022

ADAS/AD System Engineer

Place of work: remote

Rate: 160 – 200 PLN/h

What will you do:

 • Support of the application, calibration and release of ADAP functions for the cluster “Parking” & “Guard”
 • Support of the development of new ADAS functions
 • Support of the development of HAD functions
 • Implement robust software for autonomous driving platform,
 • Create cutting edge software that meets the highest standards of security while using advanced algorithms to achieve performance excellence,
 • Achieve and maintain the highest quality level of the software through tests & validations,
 • Meet and overtake the industry standards for software quality and performance

You are the person we are looking for if:

 • At least 3 years working experience in ADAS/AD area
 • ADAS/AD background
 • ADAS/AD field functional definition experience
 • Experienced with writing requirement document
 • Familiar with HAD system architecture and common technical setup.
 • Planning of work package.
 • Experienced with CAN, FlexRay communication
 • Experienced with Vector toolchain: CANoe, CANape
 • Experienced with dSPACE toolchain
 • Experience with dSPACE Autobox
 • C/C++ experienced
 • Experience of ADTF is a plus
 • Knowledge of V-Model
 • Experienced with component and function diagnose development
 • Experienced with SW integration
 • Language knowledge: English/German (business fluent level)

We offer:

 • Working directly with our Clients and cooperating with our experienced engineering staff,
 • International cooperation with specialists from around the world,
 • Expanding experience in international automotive projects and more.

 

Send us your resume to: rekrutacja@key-ces.com

Please include the following clause in your resume:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Key Solutions Polska na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż:

Administratorem moich danych osobowych jest Key Solutions Polska z siedzibą we Wrocławiu (53-012), Wyścigowa 56E;

Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: rekrutacja@key-ces.com w tytule podając „wycofanie zgody” Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez 2 lata, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą”.