23 maja 2018

Opis narzędzi Parents/Children oraz Historical Graph w systemie CATIA V5

Podczas tworzenia skomplikowanych modeli geometrycznych istotnym aspektem jest historia modelu. Źle zaprojektowany element podczas jego częstych modyfikacji może utrudnić pracę konstruktorowi. Na przykład zmiana pozycji żebra może trwać zarówno 2 minuty jak i 20 minut – w zależności od sposobu przygotowania modelu. Na domiar złego model może nie być opisany w jakikolwiek sposób, przez co wydłuża czas przeanalizowania budowy modelu przez inżyniera.

System CATIA V5 wychodzi naprzeciw takim problemom i udostępnia kilka możliwości, które pomagają przyspieszyć proces modyfikacji modelu. Jednym z takich narzędzi jest Parents/Children, które znajduje się w kilku modułach, m.in. w Part Design Generetive Shape Design. Można go użyć poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na część modelu lub zaznaczenie jednej z cech widocznych na drzewie.

Rys.1 Popularny sposób uruchamiania narzędzia Parents/Children

Zasada historii modelu opiera się na zasadzie drzewa genealogicznego. Rodzice (parents) funkcji to ci, którzy są potrzebni do stworzenia zaznaczonej cechy. Analogicznie dzieci (children) to cechy, które są zbudowane na podstawie wybranej funkcji.

Po uruchomieniu narzędzia wyświetla się dodatkowe okno, w którym można zobaczyć relacje między wybraną funkcją a cechą. Wszystkie funkcje na lewo od wybranej reprezentują rodziców, a na prawo dzieci.

Rys.2 Przykład okna Parents/Children

Oprócz możliwości analizy historii modelu Parents/Children udostępnia kilka pomocnych narzędzi takich, jak Show All Children (wyświetla wszystkie dzieci danej funkcji) czy Edit (pozwala na szybką edycję funkcji z poziomu okna Parents/Children).

Rys.3 Funkcje dostępne w oknie Parents/Children

Kolejnym bardzo przydatnym narzędziem jest Historical Graph. W wielu aspektach przypomina Parents/Children, lecz zawiera kilka różnic. Historical Graph znajduje się w module Generetive Shape Design pod ikoną  w pasku narzędzi Tools. Po jego uruchomieniu wyświetli się dodatkowe okno, podobnie jak w poprzednim przykładzie, lecz posiadające pasek narzędzi.

Rys.4 Przykład okna Historical Graph
  •  Add Graph – dodaje element do okna Historical Graph
  •  Remove Graph – usuwa element z okna Historical Graph
  •  Reframe – centruje diagram w oknie
  •  Surface or Part graph representation – zmienia widok na poziomy lub pionowy
  •  Parameters – wyświetla parametry związane z elementami z diagramu
  •  Constraints – wyświetla wymiary związane z elementami z diagramu

Poza opisanym paskiem Historical Graph ma jeszcze jeden atut. Można aktualizować model geometryczny bez potrzeby wyłączania zakładki, co jest niemożliwe przy korzystaniu z Parents/Children. Jest to bardzo przydatna cecha przy modyfikowaniu modelu, gdyż ułatwia śledzenie zmian bez ciągłego włączania i wyłączania okna.