Rozwój i integracja systemów zarządzania SAP

Świadczymy usługi rozwoju we wszystkich modułach SAP.

Raporty, dialog applications, SAPScript, SmartForms i wydruki AdobeForms, User-Exits, BAPI, Badi, iDOC, interfejsy, cykle pracy, narzędzia migracji danych i EDI, portal solutions, Web Services i rozwiązania z zakresu BW. Integracja systemów SAP z urządzeniami i systemami zewnętrznymi, optymalizacja systemów i systemy informacji geograficznej.

Przykładowe realizacje projektów

Branża: Usługi medyczne.

 

Zakres, cechy i technologie projektu:

Celem projektu jest przeprojektowanie i rozwój istniejącego rozwiązania służącego do zarządzania w BP (Business Partner) danymi podstawowymi usługodawców świadczących usługi medyczne, wymiany tych danych pomiędzy różnymi systemami klasy CRM wraz z protokołowaniem tychże zmian, zarządzaniem ich nadpisywania w oparciu o priorytety na rzecz niemieckich kas chorych.

  • Zwiększenie szczegółowości i dokładności protokołowania zmian danych w oparciu o źródła danych.
    System centralny (nadrzędny) i ponad 10 systemów lokalnych (podrzędnych).
  • Wymiana danych pochodzących z ponad 40 aplikacji, w tym danych personalnych, adresowych, firmowych, komunikacyjnych, atrybutów, itd., za pomocą B-Doców.
  • Obsługa ponad 5 podstawowych źródeł danych oraz dowolnej ilości źródeł lokalnych (definiowanych niezależnie przez poszczególnych klientów).
  • Obsługa dowolnej ilości reguł definiowanych lokalnie przez poszczególnych klientów służących do priorytetyzacji ważności źródeł danych, tj. jakie źródła mogą nadpisywać jakie dane.
  • Zachowanie zarządzania priorytetami źródeł danych w formie, do której przyzwyczajeni są klienci.
  • Konfigurowalność poszczególnych funkcji EFL w zależności od typu systemu.
  • Czytelność i jasność protokołów zmian, np. skąd pochodzi zmiana, czy jej źródłem jest plik ładowany na systemie lokalnym czy też centralnym, transakcja Business Partnera, delta IDoc (Idoc zawierający wyłącznie zmiany), czy też C-Idoc (Idoc zawierający stan bieżący), itd.
  • Możliwość przetwarzania zmian w odpowiedniej kolejności z podziałem na paczki.

Przy realizacji projektu wykorzystano: CRM, BP, komunikacja przez MW (Middleware) i PI (Process Orchestration), B-Docs, Idocs, BDT, BADI, BAPIs, ABAP OO, nowa składnia ABAP

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozwoju SAP?

Skontaktuj się z nami!