21 stycznia 2019

Wywiad z Thomasem Hanslą dla Wiadomości Gospodarczych/ Wirtschaftsnachrichten AHK

W najnowszym wydaniu Wiadomości Gospodarczych/ Wirtschaftsnachrichten Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej opublikowany został wywiad z prezesem KEY – Thomasem Hanslą. Z artykułu dowiecie się więcej o procesie rebrandingu naszej firmy, wyzwaniach stojących przed nami w roku 2019 i o tym dlaczego KEY pozostaje w rękach jednego właściciela.

Zapraszamy do lektury!

 


Pańska firma kończy właśnie proces rebrandingu. Co to oznacza?

Dotychczas firmy Kämmerer i Key Solutions wspomagały się w obszarach strategicznych, teraz jednak nasza współpraca wchodzi na nowy poziom – będziemy działać pod jednym szyldem, co da obu firmom o wiele większe możliwości i przede wszystkim synergię wiedzy. Jesteśmy lepsi działając wspólnie, dzięki czemu nasi Klienci otrzymają lepszy produkt i usługę. Utworzenie marki KEY jest odpowiedzią na aktualne potrzeby. Od zawsze staramy się nie podążać ślepo za trendami, ale je wyprzedać. Dlatego strategią, którą zdefiniowałem jakiś czas temu jest dążenie do dostarczania naszym Klientom kompleksowych rozwiązań inżynieryjnych.

Nowa marka, nowe perspektywy. Co dalej?

Będziemy pogłębiać know-how, dzięki któremu staliśmy się jednym z liderów rynku. Biuro konstrukcyjne specjalizujące się w projektowaniu interior/exterior to trzon naszej działalności. Nasi pracownicy nieraz są marką samą w sobie.  Konsekwentnie realizujemy inwestycje mające na celu rozwój wachlarza usług. Jest to niezbędne do utrzymania wiodącej pozycji i niezależnie od nakładów pieniędzy i pracy, przynosi rezultaty.

Czy może Pan powiedzieć więcej o wspomnianych rezultatach?

Parę lat temu zainwestowaliśmy w rozwój 3DExperience w naszej firmie. Większość konkurentów wątpiła wówczas w użyteczność tej platformy. Wykorzystaliśmy przewagę czasu i dzięki partnerstwu z Dassault Systèmes zdobyliśmy wiedzę i zasoby. Teraz będzie okazja, aby to wykorzystać. Obecnie jesteśmy w stanie dostarczyć pełen pakiet usług na tej platformie –  od realizacji projektu, poprzez dostarczenie potrzebnego oprogramowanie i przekazanie szerokiej wiedzy z tego obszaru.

Jak by Pan podsumował rok 2018?

Co roku stawiamy sobie dwa duże cele. W 2018 było to utworzenie działu elektryki i karoserii.

Z przyjemnością mogę powiedzieć, że udało się sprostać temu wyzwaniu i na obu obszarach rozpoczęliśmy realizację perspektywicznych projektów.  Dzięki znajomości procesów takich jak VOBES  nasi specjaliści już pracują nad główną wiązką elektryczną całego wnętrza pojazdu (KSK) dla światowego dostawcy. Ponadto w tym roku zrealizowaliśmy projekt dla jednego z liderów branży transportu zbiorowego, w którym 70% wszystkich wiązek zostało zaprojektowanych przez nas.

Oczywiście duży nacisk kładziemy na projekty innowacyjne, koncepty, gdzie to my dostarczamy propozycje nowych rozwiązań.

Milowym krokiem w rozwoju kompetencji naszej firmy było nawiązanie strategicznej współpracy z dostawcą działającym na skalę globalną. Powszechnie wiadomo, że dynamika branży automotive powoduje jej pewną niestabilność. Wspomniana współpraca stanowi swego rodzaju statecznik, pozwalający nam na miarowe działania i planowanie z wyprzedzeniem. To bardzo ważne dla firmy jak i jej pracowników, daje duże możliwości rozwoju, co jest dla nas kluczowe.

Oczywiście, teraz łatwo jest o tym opowiadać, ale wymagało to ogromnego nakładu pracy.

Jakie wyzwania na ten rok?

W tym roku chcemy rozbudować dział elektroniki i software developmentu -główny kierunek to rozwiązania embedded, infotainment, a także SAP. Rozpoczęliśmy już działania w tym kierunku, dlatego posiadamy specjalistów, którzy mogą dostarczać niezbędne rozwiązania. Teraz skoncentrujemy się na tym, aby poszerzyć portfolio i zwiększyć rozpoznawalność wśród Klientów. Otworzyliśmy także biuro w Mladzie Boleslav – tym krokiem chcemy odpowiedzieć na potrzeby Škody i jej dostawców, z którymi już pracujemy w obszarze oświetlenia, interioru, a w tym roku zapewne poszerzymy współpracę o wspomnianą wyżej elektrykę.

Nasze plany są ambitne i wierzę w to, że – podobnie jak w przeszłości – uda się je zrealizować nie tracąc naszej tożsamości na rzecz wielkich korporacji.

Nigdy nie chciał Pan dołączyć do większej organizacji?

Oczywiście, że pokusa była, propozycje również. Ale zależy mi na tym, aby móc decydować o tym, w którą stronę zmierzamy jako zespół. Moją firmę tworzą ludzie, którzy chcą pracować i rozwijać się razem z nią. Takich osób szukam – dążących do tego, aby każdego dnia być lepszym niż poprzedniego.

A dalsze plany?

Plany długoterminowe również mam. Ale jak sama definicja podaje, ich realizacja wymaga czasu. Moim marzeniem od zawsze było posiadanie i rozwój własnego produktu w obszarze naszego know- how. W tym roku jesteśmy dalej niż w poprzednim. Więcej, być może, będę mógł powiedzieć przy okazji, mam nadzieję, kolejnego wywiadu (śmiech).

Dziękuję za rozmowę.

 


Ihr Unternehmen hat gerade sein Rebranding abgeschlossen. Was bedeutet das?

Bisher haben die Firmen Kämmerer und Key Solutions einander in strategischen Bereichen unterstützt. Jetzt hat unsere Zusammenarbeit eine neue Ebene erreicht. Wir werden unter einem gemeinsamen Namen auftreten, was beiden Firmen viel größere Möglichkeiten und vor allem eine Wissenssynergie verschafft. Wir sind besser, wenn wir gemeinsam handeln. Dadurch erhalten unsere Kunden bessere Produkte und Dienstleistungen. Die Schaffung der Marke KEY bildet eine Antwort auf den aktuellen Bedarf. Schon immer haben wir uns bemüht, nicht auf Trends zu reagieren, sondern ihnen voraus zu sein. Deshalb beruht die Strategie, die ich vor einiger Zeit definiert habe, darauf, unseren Kunden umfassende Ingenieurslösungen zu liefern.

Neue Marke, neue Perspektiven. Wie geht es weiter?

Wir werden unser Know-how, durch das wir zu einem der Marktführer geworden sind, vertiefen. Das sich auf die Planung von Interior/Exterior spezialisierende Konstruktionsbüro bildet den Kern unserer Tätigkeit. Unsere Mitarbeiter sind eine Marke an sich.  Wir setzen konsequent Investitionen um, die der Entwicklung vielfältiger Dienstleistungen dienen. Das ist unerlässlich, um eine führende Position beizubehalten, und bringt trotz des Geld- und Arbeitsaufwands Ergebnisse.

Können Sie mehr über die erzielten Ergebnisse sagen?

Vor ein paar Jahren haben wir in die Entwicklung von 3DExperience in unserer Firma investiert. Die meisten Konkurrenten zweifelten damals an der Nützlichkeit dieser Plattform. Wir haben den zeitlichen Vorsprung genutzt und dank der Partnerschaft mit Dassault Systèmes Wissen und Ressourcen erworben. Jetzt wird es die Gelegenheit geben, davon zu profitieren. Gegenwärtig sind wir in der Lage, ein vollständiges Leistungspaket mit dieser Plattform anzubieten. Wir sind imstande ein Projekt durchzuführen, die erforderliche Software zu liefern und ein Know-How im bestimmten technischen Bereich zu vermitteln.

Wie würden Sie das Jahr 2018 zusammenfassen?

Jedes Jahr setzen wir uns zwei große Ziele. 2018 war dies die Schaffung der Abteilung Bordnetz und Rohbau. Ich freue mich sagen zu können, dass wir der Herausforderung gerecht geworden sind und in beiden Bereichen mit der Umsetzung zukunftsträchtiger Projekte begonnen haben. Unser Ingenieurteam setzt bereits seine Bordnetzentwicklungskenntnisse (samt dem VOBES-Prozess) ein und arbeitet an dem Hauptkabelsatz (KSK) für das gesamte Fahrzeug eines Automobilweltherstellers.

Ausser dem haben wir dieses Jahr ein Entwicklungsprojekt für einen namhaften Transportmittelhersteller im Bereich Bordnetze umgesetzt. 70% der Kabelsätze im Fahrzeug wurde von Key konstruiert.

Natürlich legen wir ein großes Wert darauf an innovativen, konzeptionellen Projekten teilzunehmen, wo gerade Key den Anstoß für neue Lösungsansätze liefert.

Ein Meilenstein bei der Entwicklung der Kompetenzen unserer Firma war die Aufnahme einer strategischen Zusammenarbeit mit einem global tätigen Lieferanten. Es ist allgemein bekannt, dass die Dynamik in der Automobilbranche zu einer gewissen Instabilität führt. Die erwähnte Zusammenarbeit wird als eine Art Stabilisator wirken, der uns eine gleichmäßige Tätigkeit und Planung im Voraus erlaubt. Das ist sehr wichtig für die Firma und ihre Mitarbeiter, es bietet große Entwicklungsmöglichkeiten, worauf wir wiederum den Schwerpunkt legen.

Natürlich ist es jetzt leicht, davon zu berichten, aber es ist wirklich ein enormer Arbeitsaufwand erforderlich gewesen.

Welche Herausforderungen gibt es in diesem Jahr?

In diesem Jahr wollen wir die Abteilung Elektronik und Softwareentwicklung erweitern. Die Hauptrichtung sind Embedded-Lösungen, Infotainment und auch SAP. Mit den Dienstleistungen haben wir bereits begonnen, unsere kompetenten Spezialisten können also mit ihrer Leistung unseren Kunden mit Rat und Tat zur Verfügung stehen. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, das Portfolio zu erweitern und unsere Bekanntheit unter Kunden zu erhöhen. Wir haben auch ein Büro in Mladá Boleslav eröffnet. Mit diesem Schritt wollen wir auf den Bedarf von Škoda und seiner Zulieferer eingehen, mit denen wir bereits im Bereich Beleuchtung und Interior zusammenarbeiten.

In diesem Jahr werden wir sicherlich diese Zusammenarbeit auch im Bereich Fahrzeug- Elektrik erweitern.

Unsere Pläne sind ehrgeizig und ich glaube daran, dass es uns, ähnlich wie in der Vergangenheit, gelingt, diese ohne unsere Firmenidentität an große Marktspieler und Konzerne zu verlieren zu realisieren.

Trotz allem muss man seine Kräfte an den Absichten messen. Wir sind und bleiben ein Familienunternehmen.

Wollten Sie sich niemals einer größeren Organisation anschließen?

Selbstverständlich war die Verlockung da. Angebote gab es auch. Aber mir ist daran gelegen, darüber entscheiden zu können, welche Richtung wir als Team gehen. Meine Firma bilden Menschen, die arbeiten und sich gemeinsam mit ihr entfalten wollen. Solche Menschen suche ich, mit dem Drang jedes Tages immer besser sein zu wollen.

Und weitere Pläne?

Langfristige Pläne habe ich auch. Aber wie bereits die Definition besagt, erfordert ihre Umsetzung Zeit. Mein Traum ist es schon immer gewesen, ein eigenes Produkt im Rahmen unseres Know-hows zu besitzen und zu entwickeln. In diesem Jahr sind wir weiter als im letzten.  Mehr hoffe ich bei einer nächsten Gelegenheit zum Interview sagen zu können (Lachen).

Vielen Dank für das Gespräch!