Systemy wbudowane

Prawidłowo zaprojektowany system wbudowany gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom i producentowi, dlatego tak często znajdują one zastosowanie w branży motoryzacyjnej, medycznej, lub automatyce.

Za zgodne ze sztuką przygotowanie systemu odpowiadają w ogromnej mierze programiści. KEY dostarcza specjalistów zdolnych spełnić wszystkie potrzeby klienta w zakresie budowy systemów embedded. Nasz personel posiada kompetencje w pracy na każdym poziomie oprogramowania systemu i może realizować zadania na dowolnym etapie rozwoju produktu. Przeprowadzanie dogłębnej analizy potrzeb klienta, przygotowanie szkicu projektu architektury, implementacja, testy i utrzymanie – wszystko to leży w zakresie umiejętności naszych pracowników.

 • Analiza potrzeb
 • Specyfikacja sprzętu
 • Hardware Design
 • Rozwój oprogramowania
 • QA, testing
 • Walidacja
 • Dokumentacja projektowa
 • Firmware & Electronics
 • Integracja interfejsu
 • Zarządzanie konfiguracją

 

AUTOSAR

Coraz większa liczba i zróżnicowanie typów pojazdów, szybki rozwój w dziedzinie napędów elektrycznych  (Electric Vehicles – EV’s, Hybrid EV’s i Plug-In Hybrids) wiążą się ze wzrostem wymogów dotyczących bezpieczeństwa, elastyczności i oszczędności rozwiązań dedykowanych systemom akumulatorów. Nasi specjaliści dotrzymują kroku postępowi i wspierają Klientów na każdym etapie – od opracowań pojedynczych samowystarczalnych modułów, aż do kompetnej implementacji warstw aplikacji AUTOSAR.

 

Nasze portfolio usług obejmuje:

 • Rozwój kompletu warstw aplikacji AUTOSAR wraz z ekspercką wiedzą na temat sektora baterii (automotive i inne  branże).
 • Rozwój modułów:

Ochrona ogniw, zarządzenie ładowaniem, State of Charger (SOC), State of Health (SOH), State of Fitness (SOF), balansowanie, pojemność, pomiar temperatury, limity mocy, dostępna energia, strategia ładowania, historia danych.

 • Liderowanie Systemom (zarządzanie całym projektem)
 • Rezydent pracujący w charakterze łącznika w siedzibie Klienta
 • Rozwój zgodny z metodologią i założeniami AUTOSAR

Narzędzia:

 

 • Planowanie projektu i liderowanie oprogramowaniu dla AUTOSAR 3.2 i 4.x
 • Inżynieria wymogów
 • Konfiguracja BSW
 • Projektowanie i modelowanie oprogramowania
 • Programowanie
 • Rozwój i integracja SWC
 • Bugfixing
 • Symulacja szyn danych i testy dla CAN, FlexRay i LIN

Narzędzia:

Przykładowe realizacje projektów

Zakres, cechy i technologie projektu:

Celem projektu było dostarczenie klientowi hardware’u i software’u dla prototypowego projektu systemu monitorującego kontrolowany przepływem zawór wyposażony w elementy wykonane z wykorzystaniem stopów z pamięcią kształtu. Założeniem projektu było zarządzanie pozycją zaworu z poziomu kontrolera pracującego na magistrali LIN.

 • Prototyp wbudowanego hardware’u i software’u dla zaworu z elementami wykonanymi ze stopów z pamięcią kształtu.
 • Konstrukcja prototypu obwodu zaworu.
 • Analiza wymagań i definicja rozwiązań.
 • Projekt prototypów HW i SW.
 • Przygotowanie i dostarczenie schematów elektrycznych.
 • Oprogramowanie dla modułu sterującego.

Zakres, cechy i technologie projektu:

Celem projektu był rozwój 48V baterii dedykowanych do pojazdów typu “miękka hybryda” dla jednego z czołowych europejskich producentów pojazdów.

Następujące zadania zostały zrealizowane: aktywna współpraca między rozwojem baterii i działem badawczo-rozwojowym (R&D). Stworzenie autorskiego zestawu wymogów dla systemu magazynowania energii w zestawie baterii. Wywołanie wymagań zgodnie z metodologią ASPICE w celu realizacji wymagań OEM dla SOR na poziomie ogniwa. Zapewnienie konsystencji między wymogami, implementacją i metodami weryfikacji & walidacji (V&V) w trakcie trwania projektu.

 • Odpowiedzialność za inżynierię działań (specyfikacja, konstrukcja, V&V) dotyczących pracy (energia, moc i starzenie się) systemu magazynowania energii (ogniw).
 • Zapewnienie konsystencji między specyfikacją zestawu baterii i specyfikacją ogniw.
 • Bliska współpraca z menadżerami programu, mająca na celu terminowe osiąganie milestone’ów.

Zakres, cechy i technologie projektu:

Projekt realizowany w USA, dla klienta wdrażającego nową markę elektrycznych samochodów klasy premium. W zakres projektu wchodzi rozwój oprogramowania i utworzenie jego architektury zgodnie ze standardem AUTOSAR.

Działania obejmują implementację sterowników urządzeń pokładowych, modułów programowanych niskopoziomowo, a także Complex Device Drivers (CDDs; złożone sterowniki urządzeń) wraz z konfiguracją interfejsu pomiędzy CDDs a warstwami aplikacji AUTOSAR.

Ponadto w ramach projektu zostanie zrealizowana konfiguracja stosu (warstwowej architektury) AUTOSAR, oraz szkic architektury oprogramowania.

 • Rozwój oprogramowania.
 • Definicja architektury.
 • Konfiguracja stosu AUTOSAR.
 • Implementacja sterowników, modułów i CDDs.
 • Debugging.
 • Board bring-up.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie rozwoju systemów wbudowanych?

Skontaktuj się z nami!